Google

Tuesday, August 11, 2015

KTI ADALAH KEJUJURAN

Wahai mhs ku di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta...
KTI (Karya Tulis Ilmiah) bukan semata soal ketepatan metodologi riset, ketajaman analisis & pembahasan, tebal/tipisnya naskah, dll. Namun yang terlebih penting dari semua itu, KTI adalah sebuah karya kejujuran yg monumental, membahagiakan, membanggakan, menentramkan bagi diri si penyusunnya.

"Sesungguhnya kejujuran adalah ketenangan dan sesungguhnya kedustaan (akan mengantarkan kepada) keragu-raguan atau kebingungan.” [HR At-Tirmidzi no. 2518. Syaikh Al-Albani menghukuminya shahih di dalam Shahih Sunan At-Tirmidzi.]

Wahai mhs ku di Kesling Jogja... Kl mau berbuat tidak jujur/ berbohong, jangan saat menyusun KTI, tapi ketika kau di medan perang /ketika mendamaikan di antara manusia dan/ perkataan seorang lelaki kepada istrinya (utk menumbuhkan/menguatkan cinta diantara mereka). Ini sesuai hadist:
“Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam memberikan keringanan untuk berdusta di tiga tempat, yaitu: ketika berperang, ketika mendamaikan di antara manusia dan perkataan seorang lelaki kepada istrinya” [HR Ahmad no. 27278. Kedua hadits di atas dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani di dalam Ash-Shahihah no. 545.]

Wahai mhs ku di Poltekkes Yogyakarta ... Berani Jujur itu Hebat !

Labels: , , , , ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Home